Kismegszakítók

4.4/5 - (14 votes)

Kismegszakítók

A kismegszakító a túlterhelés és a rövidzárlat elhárítására szolgáló védelmi készülék. A kismegszakító megkülönböztetett, szakszerű viszonyulást és bánásmódot igényel!
A kismegszakító beépítésre kerülnek a  lakáselosztóba mint az alacsonyabb áramszintű leágazások építőelemei.

A kismegszakító védelmi funkciót tölt be, a vezetékek túlterhelését akadályozza meg, ezzel kizárva a túlmelegedést és a tűz kialakulását.

A villamos elosztók készülékeinek kiválasztása elsősorban  a villanyszerelő feladata, amit a vezeték keresztmetszethez méretezünk!

A lakás, ház elektromos hálózatának szerves része a kismegszakító, amit a köznyelv a gyakorlatban gyakran, biztosítéknak hív. Alap szintű használatával mindenkinek tisztában kell lennie, mert ezt kell használnunk, ha valamilyen elektromos szerelést végzünk a lakásban, esetleg véletlen zárlatot okoztunk, és lekapcsol,  de még egy izzó kiégésekor is ez a szerkezet feszültségmentesiti az elektromos hálózatot.

A kismegszakítók feladata, túláram- és zárlat védelemmel lássák el az elektromos vezeték hálózatot, és a hálózatra kapcsolt elektromos eszközöket, maximum 400 V-os hálózaton.

Túlterhelésnek hívjuk amikor valamelyik elektromos készülékünk meghibásodik, zárlatossá válik.Ha a rendszeres kioldást nem tudjuk megakadályozni, nem tudjuk visszakapcsolni akkor villanyszerelőt kell hívni, ilyenkor vezetékek összeégtek, vagy egy berendezés hibásodott meg. Kismegszakítókat minden esetben csak elektromos szakember telepítheti, cserélheti a vezetékek keresztmetszetéhez igazítva.

A kismegszakítókból több típust különböztetünk meg felhasználási terület  alapján. Megkülönböztetjük őket a névleges áram, feszültség, pólusszám, kioldási karakterisztika illetve névleges megszakítási képesség alapján.
A névleges áram háztartásban használt értékei: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25,32 de vannak ennél nagyobbak is, akár 125 A- ezeket már a társasházak főelosztó szekrényeibe használjuk.

Kioldási karakterisztikájuk szerint a kismegszakítókat három fő csoportba soroljuk, melyeket B, C, D jelleggörbével írnak le.

A „B” jelölésű gyors kioldású kismegszakítók főként világítási és dugaszoló aljzat áramköreinek a vezeték védelmére alkalmazzák.
A „C” jelölésű lassúbb kioldású kismegszakítók főként, általános bekapcsolási áramfelvételű, motoros indítású  elektromos készülékek vezeték védelmére alkalmazzák.
A „D” jelelésű kismegszakítókat igen nagy bekapcsolási áramfelvételű elektromos eszközök vezeték védelmére alkalmazzák.

Kismegszakítók gyártói: Schneider,Moeller,Eti,Shrack